Əlaqə

Diaspora.az portalı ilə aşağıdakı elektron poçt və telefon nömrəsi vasitəsilə əlaqə yarada bilərsiniz:

E-mail: ahmad.shahidov@gmail.com
Tel.: +99450 372 87 30